Leggieri, Antonio. 2022. “ New York: Routledge”. The European Journal of Humour Research 10 (2):162-65. https://europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/671.