Kostopoulou, Loukia. 2023. “ Amsterdam: John Benjamins”. The European Journal of Humour Research 11 (2):195-97. https://europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/817.